Ohtlike jäätmete
käitlemine

Võtame oma käitluskeskustes käitlemiseks vastu meie keskkonnalubadega lubatud jäätmeliike. Klientideks võivad olla äriühingud. Käitluskeskustes erakliente ei teenindata. Leia endale lähim käitluskeskus ja võta ühendust.