Keskkonnareostuse likvideerimine

Teostame keskkonnauuringuid, reostuste likvideerimistöid, keskkonnajärelevalvet. Objektideks on olnud vanad katlamajad, vanad masuuditerminalid jne. Pakume klientidele ka nö võtmed kätte teenust alates uuringust kuni likvideerimiseni.